Jak spořit na krátkodobé cíle a jak na ty dlouhodobé?

on

|

views

and

comments

Už Benjamin Franklin říkal, že každá ušetřená koruna je vydělaná koruna. Nám maminka vždycky říkala, že „kdo šetří, má za tři“. Ovšem jakékoliv šetření je v dnešní době poměrně obtížné. Každá ušetřená částka je v dnešní době výzvou, kterou není jednoduché naplnit. Je proto na místě položit si otázku, kde začít a od čeho se odrazit.

Každý začátek je těžký a u spoření to platí dvojnásob

V okamžiku, kdy přemýšlíme nad spořením peněz, ať už s nějakým cílem či bez, je nutné se na svůj svět financí podívat s určitým nadhledem. Projít si jednotlivé položky rozpočtu. Porovnat příjmy, výdaje. Sepsat ti pravidelné částky, které musíme vynaložit na zaplacení všech pohledávek, a zároveň si pojmenovat opravdové potřeby. Zamyslet se nad tím, co v pravidelných výdajích potřebujeme či ne. Pokud v daný moment najdeme prostředky, které můžeme uvolnit, je dobré tyto peníze začít spořit.

Často ale můžeme ve svém rozpočtu najít situace, kdy si uvědomíme, že jsme naspořené prostředky opět utratili a na spoření nemáme co odložit. Peníze jsme vložili do věcí, které byly nepředvídatelné, nečekané a v některých případech možná ani ne tak potřebné. V tom případě bychom se mohli zamyslet nad tím, jaký vliv na nás mají reklamy, se kterými se často potkáváme i bez našeho vědomí.

Moderní technologie, které nás obklopují, totiž fungují velmi dobře. Reklamní triky jsou natolik personalizované, že dokážou ukazovat zboží, které bychom podle nich opravdu potřebovali. Bohužel velmi trefně. Pokud tedy přemýšlíme o tom, kde ušetřit, je na místě naučit se oprostit od vlivu reklamy – dokázat se rozhodovat, které z věcí jsou pro naše štěstí nezbytné.

Kdo ví, kam směřuje, má napůl vyhráno

Vědomí, čeho chci dosáhnout, je důležitou součástí úspěšného spoření, a to hned z několika důvodů.

  1. Dobře stanovený cíl nám pomáhá ujasnit si, na co vlastně spoříme a čeho chceme dosáhnout. Tím se zvyšuje naše motivace a snižuje pravděpodobnost, že utratíme peníze na něco zbytečného.
  2. Stanovení cílů nám umožní lépe dodržovat stanovený rozpočet a organizovat finance. Můžeme říct, že se díky správnému spoření dokážeme otevřít i nečekaným větším výdajům.

Díky pravidelnému krátkodobému spoření pak nebude potřebná ani rychlá půjčka.

Správné nastavení cílů patří k základním dovednostem finanční gramotnosti. Tu se učíme již jako děti, a je proto na místě ukazovat dětem hodnotu naspořených prostředků a jít jim příkladem.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle

Cíle našeho spoření můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé cíle

Krátkodobé cíle by měly být realistické a dosažitelné v co nejkratším čase, obvykle v řádu několika měsíců až jednoho roku. Může se jednat například o dovolenou, nový mobilní telefon, počítač či nábytek. Většinou jsou krátkodobé cíle spojeny s konkrétními výdaji. Stanovení těchto cílů nám umožňuje plánovat své úspory a dosáhnout požadovaného cíle v určeném čase.

Spoření na krátkodobé cíle může být určitou výzvou, protože musíme většinou odkládat větší částky, abychom cílů dosáhli v krátké době a současně si udrželi dostatek prostředků na běžné výdaje.

Dlouhodobé cíle

Dlouhodobé spoření je v dnešní době obzvlášť důležité. Ve společnosti velmi rezonuje téma důchodů, které je bohužel nastavené podle velmi zastaralých finančních modelů a vůbec nedokáže reagovat na aktuální potřeby.

Kromě vlastního důchodu může mezi dlouhodobé cíle patřit například spoření na koupi nemovitosti či na studium vlastních dětí.

Produkty, které slouží na dlouhodobé spoření, by měly dokázat překonat inflaci, která snižuje v čase hodnotu naspořených prostředků. Inflace je pak zásadní důvod, proč je spoření v domácnostech tzv. do obálek spíše na škodu.

Existuje celá řada způsobů, jak ukládat peníze v rámci dlouhodobých cílů. Velmi oblíbené je stavební spoření, které navíc při určité výši přináší bonusový příspěvek od státu. Dále se velké oblibě již dlouhodobě těší drahé kovy jako například zlato.

Naše peníze můžeme vložit ale také do akcií, dluhopisů, investičních fondů či nemovitostí. Každá z těchto variant s sebou nese určitá rizika za cenu většího výnosu.

Investice, které nám pomáhají ve zhodnocení prostředků, je třeba volit rozumně a mít je pouze na takových místech, která jsou v souladu s přijatelným rizikem. Na místě je rozhodně pravidelná konzultace s odborníky na finančním trhu, kteří nám mohou pomoci rozdělit naše prostředky na jednotlivé „hromádky“ podle nejvýhodnějších kurzů a možností.

Při spoření je důležitá pravidelnost

Naprosto zásadní je při spoření jeho pravidelnost. Snaha odkládat každý měsíc alespoň malou částku, která se v rámci času bude postupně hodnotit.

Při zakládání nového produktu bychom měli vždy sledovat lepší úroky, které nám pomůžou naspořené prostředky zvýšit. Zároveň je dobré si pohlídat poplatky spojené se založením či vedením účtu. Určitě je také dobré mít na paměti poplatky, které by mohly vzniknout, pokud bychom chtěli spoření ukončit předčasně.

Z toho důvodu není dobré ihned odesílat veškeré naspořené prostředky na spoření, které pracuje pouze na dlouhodobé bázi a je fixní na předem stanovenou dobu. V případě neočekávaných výdajů bychom museli rušit dlouhodobé projekty. Proto je dobré rozdělit své finanční portfolio do více malých investic, které můžeme mít v případě jejich ukončení rychleji u sebe.

Je dobré počítat s nutnou finanční rezervou tří až šesti platů, právě na tyto výdaje. Zároveň nám tato rezerva dává určitou jistotu na dobu nouze.

Každá naspořená koruna se počítá

Základem spoření je určité nastavení myšlenek. Pokud člověk žije s tím, že si nedovolí utrácení i v rámci svého běžného fungování, může se mu dařit lépe peníze šetřit.

Mezi nejpopulárnější tipy, které se lidem osvědčily, patří rozhodně plánování jídelníčku a využívání vlastních zdrojů. Jídelníček či jen to, že se dokážeme více zaměřit na nákup jídla, které jsme opravdu schopni sníst, nám může pomoci šetřit.

Zároveň je dobré, obzvlášť pro ty, kteří vědí, že podléhají vlivům reklamy, začít využívat online nákupů potravin. Díky tomu je možné ušetřit za věci, které nakoupíme jen při osobní návštěvě supermarketu.

Také určitě není nutné mít vždy nejnovější model telefonu či kabelky. I oblečení se dá nakupovat s rozumem a to, co už nenosíme, můžeme zase naopak prodat.

Nemějte sami od sebe přehnané očekávání

Spoření není vůbec lehká záležitost, a proto je dobré počítat s tím, že nemusí vždy vyjít. Nemusí být vždy snadné najít peníze na úspory, zejména pokud jsou naše výdaje vysoké nebo příjmy omezené. Nicméně i malé částky, které si každý měsíc odložíme stranou, mohou v průběhu času narůst a přinést nám určitou finanční stabilitu.

Share this
Tags

Must-read

Jakou cestou se vydat, pokud chceme začít investovat?

Investování představuje cestu k dosažení finanční jistoty. Pro začátečníky ale může svět investic působit jako velmi matoucí a překvapivě složitý. Pokud se tedy chystáte...

Jak spořit na krátkodobé cíle a jak na ty dlouhodobé?

Už Benjamin Franklin říkal, že každá ušetřená koruna je vydělaná koruna. Nám maminka vždycky říkala, že „kdo šetří, má za tři“. Ovšem jakékoliv šetření...

Nejlepší investice 2022: Praktické tipy, do čeho investovat

Pokud chcete začít s investováním, či hledáte ty nejlepší investice, vyplatí se využít praktických nástrojů. Ty vám investování zjednoduší, všechny důležité informace budete mít...
spot_img

Recent articles

More like this