on

|

views

and

comments

Ekonomická situace posledních týdnů mnohé z nás nutí přemýšlet o tom, jak nejlépe ochránit úspory před vysokou inflací. Lidé zjišťují, že uchovávat peníze „pod polštářem“ se nevyplatí a hledají tak různé cesty, jak s inflací bojovat. Proto se pouští do investování. Doba, kdy investovat mohli jen ti s vysokým kapitálem, skončila. Rok 2022 je doba drobných investorů.

Základy investování: magický trojúhelník

Magický trojúhelník nejsou žádná kouzla. Magický, nebo také investiční trojúhelník tvoří tři základní parametry investování: výnos, likvidita a riziko investice.

Tyto tři body jsou velice důležité právě ve chvíli, když se rozhodnete investovat. Než se však do světa investic pustíte, je dobré ho znát. Při investování totiž není reálné, abyste v rámci jedné investice dosahovali vysokých výnosů, likvidity a zároveň nesli minimální riziko.

Je tedy třeba se pozastavit a zeptat se sami sebe, jaké jsou vaše priority a cíle. Na jak dlouho chcete investovat? A jaké riziko jste schopni nést?

Jak dlouho

Časový horizont je důležitý prvek, který se každý investor před svým prvním nákupem musí ujasnit. Na jak dlouho chcete investovat? Budete vynaložené peníze v nejbližším časovém období potřebovat? V případě, že si tyhle otázky zodpovíte, můžete se posunout dál.

Výnosnost investice

Asi se shodneme, že cílem každé investice je výnos. Výnosem rozumíme částku, která vznikne rozdílem mezi počátečním kapitálem, který jsme na investici vynaložili, a její konečnou hodnotou. Usilujeme o něj všichni a pevně věříme, že výnosnost každé naší investice bude co nejvyšší. Je třeba mít ale na paměti, že čím větší potenciální výnos investice nabízí, tím větší riziko je s ní spojeno.

Výnosnost investice si můžete sami spočítat. Počítá se podle takzvaného ROI vzorce, anglicky známý jako return of investment. Výsledek se značí v procentech a je daný jako poměr zisku a kapitálu, který jste na investici použili.

ROI (%) = (čistý zisk / investice) * 100

Příklad: Výnos investice za dané období činí 700 Kč. Vynaložené náklady jsou 3000 Kč. Návratnost investice je tedy 23 %.

ROI = (700/3000)*100 = 23 %


Likvidita investice

Likvidní investice jsou ty, které mají skvělou schopnost zpeněžit se, a to bez větších finančních nákladů. Je dobré mít alespoň část svých investic v likvidních instrumentech pro případ, že náhodu nastane životní situace, kdy peníze budete nutně potřebovat. Pokud je investiční produkt vysoce likvidní, lze ho bez větších problémů jednoduše na trhu prodat či koupit.

Takovými investičními instrumenty mohou být například akcie, které můžete na burzovním trhu prodat během krátké chvíle a bez větších prodejních nákladů. Méně likvidní investice může být například majetek v podobě nemovitosti.

Rizika investování

Každá potenciální investice nese s sebou určitou míru rizika. Rozlišujeme investice s větším či menším rizikem a je třeba si uvědomit, že na světě neexistuje investice, která by byla čistě bezriziková. Čím větší riziko s sebou investice nese, tím větší výnosy můžete získat a naopak.

Při investování doporučujeme své portfolio diverzifikovat, tedy rozložit prostředky do více produktů s rozdílně vysokým rizikem investice. Jako konzervativní způsob investic můžou posloužit například státní dluhopisy či zlato. Za rizikovější můžeme označit investice do Bitcoinu. Zde se však nabízí otázka, zda se v případě Bitcoinu stále jedná o investici a ne spekulaci.

Podtrženo a sečteno: před investováním i běhej něj buďte opatrní, diverzifikujte a neinvestujte do věcí, kde vám slibují vysokou výnosnost investice bez rizika. Rizika investování tu budou vždy a je třeba k tomu také tak přistupovat. Vzdělávejte se a hlavně, buďte trpěliví. Protože investování je běh na dlouhou trať.

Share this
Tags

Must-read

Jakou cestou se vydat, pokud chceme začít investovat?

Investování představuje cestu k dosažení finanční jistoty. Pro začátečníky ale může svět investic působit jako velmi matoucí a překvapivě složitý. Pokud se tedy chystáte...

Jak spořit na krátkodobé cíle a jak na ty dlouhodobé?

Už Benjamin Franklin říkal, že každá ušetřená koruna je vydělaná koruna. Nám maminka vždycky říkala, že „kdo šetří, má za tři“. Ovšem jakékoliv šetření...

Nejlepší investice 2022: Praktické tipy, do čeho investovat

Pokud chcete začít s investováním, či hledáte ty nejlepší investice, vyplatí se využít praktických nástrojů. Ty vám investování zjednoduší, všechny důležité informace budete mít...
spot_img

Recent articles

More like this